Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1403
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Fecko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1471 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1471 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2002 zo dňa 8. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us832002 (Uznesenie (1. čítanie)) Us832002 (19 KB)

Rokovanie výborov

7. 3. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
8. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR dňa 16. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2074 zo dňa 16. 3. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27. 3. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31. 3. 2023), číslo 106/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.