Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 819 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 690)
Dátum doručenia: 10. 12. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 12. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 12. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 848 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 848 (16 KB)

Rokovanie výborov

14. 12. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
14. 12. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 12. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 14. 12. 2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1198 zo dňa 14. 12. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2021), číslo 516/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.