Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase

Novela zákona, parlamentná tlač 49
Dátum doručenia: 18. 8. 2006
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Jarjabek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 9. 10. 2006..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2006.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 53 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 53 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 47 zo dňa 5. 9. 2006.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 9. 10. 2006.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2006.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 47 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 47 (14 KB)

Rokovanie výborov

11. 10. 2006, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 10. 2006, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2006, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR dňa 24. 10. 2006.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

18. 10. 2006 Vášáryová, Magdaléna Detail návrhu 4 0049 Magdaléna Vašáryová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0049 Magdaléna Vašáryová II (243 KB)
18. 10. 2006 Biró, Ágnes Detail návrhu 4 0049 Ágnes Biró II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0049 Ágnes Biró II (235 KB)
24. 10. 2006 Minárik, Pavol Detail návrhu 4 49 Pavol Minárik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 49 Pavol Minárik II (383 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 125 zo dňa 24. 10. 2006

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3. 11. 2006 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 11. 2006), čiastka 225/2006, číslo 587/2006.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.