Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (NZ postúpil do II. čítania)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam

Novela zákona, parlamentná tlač 1331
Dátum doručenia: 3. 10. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Cuper, J. Jaduš, F. Mikloško, P. Muránsky)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1338 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1338 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1909 zo dňa 26. 10. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1909 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1909 (12 KB)

Rokovanie výborov

30. 11. 2005, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
23. 11. 2005, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
29. 11. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

6. 12. 2005, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.