Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Novela zákona, parlamentná tlač 998
Dátum doručenia: 31. 12. 2004
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Černá, R. Fico, J. Hrdlička, R. Madej, B. Opaterný, K. Tóthová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 999 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 999 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1444 zo dňa 19. 1. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1444 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1444 (13 KB)

Rokovanie výborov

10. 3. 2005, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
8. 3. 2005, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
8. 3. 2005, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
9. 3. 2005, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10. 3. 2005, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 3. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 3. 2005, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 41. schôdzi NR SR dňa 17. 3. 2005.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 41. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1549 zo dňa 17. 3. 2005

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1549 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 1549 (12 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.