Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja BLANÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Novela zákona, parlamentná tlač 995
Dátum doručenia: 29. 12. 2004
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Blanár)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 996 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 996 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1442 zo dňa 19. 1. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1442 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1442 (13 KB)

Rokovanie výborov

10. 3. 2005, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
9. 3. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

11. 3. 2005, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.