Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka MALCHÁRKA a Imricha HAMARČÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 960
Dátum doručenia: 12. 11. 2004
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Hamarčák, J. Malchárek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 944 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 944 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1420 zo dňa 15. 12. 2004.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1420 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1420 (13 KB)

Rokovanie výborov

25. 1. 2005, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 1. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

27. 1. 2005, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 9. 2. 2005.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1489 zo dňa 9. 2. 2005

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 3. 2005 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (12. 3. 2005), čiastka 41/2005, číslo 91/2005.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.