Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 448
Dátum doručenia: 24. 10. 2003
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Harna, J. Malchárek, P. Minárik, R. Vavrík)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 15. 1. 2004..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 16. 1. 2004.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 440 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 440 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 696 zo dňa 16. 12. 2003.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 15. 1. 2004.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 16. 1. 2004.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 696 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 696 (14 KB)

Rokovanie výborov

15. 1. 2004, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14. 1. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 1. 2004, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

16. 1. 2004, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 4. 2. 2004.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 781 zo dňa 4. 2. 2004

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 2. 2004 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 3. 2004), čiastka 54/2004, číslo 114/2004.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.