Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (NZ postúpil do II. čítania)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1598
Dátum doručenia: 13. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Vašečka)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1664 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1664 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2274 zo dňa 18. 5. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us902274 (Uznesenie (1. čítanie)) Us902274 (19 KB)

Rokovanie výborov

8. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 6. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2274 zo dňa 18. 5. 2023

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 06. 2023 Vašečka, Richard Detail návrhu 8 1598 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1598 Richard Vašečka II (69 KB)
27. 06. 2023 Vašečka, Richard Detail návrhu List, ktorým podpísaný oznámil späťvzatie svojho podpisu (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) List, ktorým podpísaný oznámil späťvzatie svojho podpisu (32 KB)


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.