Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
29.1.2013
13:03:23
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
29.1.2013
13:15:21
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Podmanického. Hlasovanie č. 2
29.1.2013
13:16:00
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Freša. Hlasovanie č. 3
29.1.2013
13:16:47
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hubu. Hlasovanie č. 4
29.1.2013
13:17:27
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Gibalovej. Hlasovanie č. 5
29.1.2013
13:18:00
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Novotného. Hlasovanie č. 6
29.1.2013
13:18:36
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Štefanca. Hlasovanie č. 7
29.1.2013
13:19:21
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Hlina, 1. návrh. Hlasovanie č. 8
29.1.2013
13:20:06
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Hlina, 2. návrh. Hlasovanie č. 9
29.1.2013
13:20:52
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Hlina, 3. návrh. Hlasovanie č. 10
29.1.2013
13:21:38
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Podpredseda NR SR Figeľ, 1. návrh. Hlasovanie č. 11
29.1.2013
13:22:18
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Podpredseda NR SR Figeľ, 2. návrh. Hlasovanie č. 12
29.1.2013
13:23:02
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 13
29.1.2013
13:23:34
14 Hlasovanie o programe 14. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 14
29.1.2013
17:10:42
15 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Lipšica. Hlasovanie č. 15
29.1.2013
17:11:34
16 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Fecka - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 16
29.1.2013
17:12:17
17 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kuffu - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 17
29.1.2013
17:13:05
18 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 18
29.1.2013
17:13:47
19 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 19
29.1.2013
17:14:44
20 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 20
29.1.2013
17:15:24
21 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Přidal, 1. návrh. Hlasovanie č. 21
29.1.2013
17:16:00
22 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Přidal, 2. návrh. Hlasovanie č. 22
29.1.2013
17:16:35
23 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Přidal, 3. návrh. Hlasovanie č. 23
29.1.2013
17:17:14
24 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kondrót, o návrhoch spoločne. Hlasovanie č. 24
29.1.2013
17:18:02
25 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Zajaca. Hlasovanie č. 25
29.1.2013
17:18:40
26 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zajac, 2. a 3. návrh. Hlasovanie č. 26
29.1.2013
17:19:17
27 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mezenská. Hlasovanie č. 27
29.1.2013
17:20:02
28 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Lipšic. Hlasovanie č. 28
29.1.2013
17:23:58
29 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 334) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
29.1.2013
17:25:40
30 329 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
29.1.2013
17:27:03
31 329 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
29.1.2013
17:28:46
32 340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. (tlač 340) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
29.1.2013
17:30:11
33 340 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. (tlač 340) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
29.1.2013
17:31:07
34 347 Návrh na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa – nová voľba (tlač 347). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba vykonala tajne. Hlasovanie č. 34
29.1.2013
17:45:00
35 347 Návrh na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa – nová voľba (tlač 347).
30.1.2013
11:06:22
36 356 Vládny návrh zákona o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov (tlač 356) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
30.1.2013
11:07:49
37 356 Vládny návrh zákona o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov (tlač 356) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
30.1.2013
11:08:58
38 357 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 357) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
30.1.2013
11:09:57
39 357 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 357) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 39
30.1.2013
11:10:57
40 322 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (tlač 322) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 40
30.1.2013
11:11:58
41 321 Vládny návrh zákona o pozemkových spoločenstvách (tlač 321) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
30.1.2013
11:12:59
42 321 Vládny návrh zákona o pozemkových spoločenstvách (tlač 321) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
31.1.2013
11:10:50
43 328 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 328) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
31.1.2013
11:11:47
44 328 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 328) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
31.1.2013
11:12:55
45 338 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 338) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu podpredsedu NR SR Figeľa - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 45
31.1.2013
11:13:36
46 338 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 338) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
31.1.2013
11:14:38
47 338 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 338) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
31.1.2013
11:15:37
48 341 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. (tlač 341) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
31.1.2013
11:16:31
49 341 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. (tlač 341) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
31.1.2013
11:17:54
50 352 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.