Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
29.6.1999
00:00:00
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
29.6.1999
00:00:00
2 274 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Cupera, vypustiť bod č. 20 (tlač 274). Hlasovanie č. 2
29.6.1999
00:00:00
3 275 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Brňáka, vypustiť bod č. 21 (tlač 275). Hlasovanie č. 3
29.6.1999
00:00:00
4 259 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Hofbauera, vypustiť bod č. 22 (tlač 259). Hlasovanie č. 4
29.6.1999
00:00:00
5 204 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Šimka, aby bod č. 12 (tlač 204) bol posledný bod programu schôdze. Hlasovanie č. 5
29.6.1999
00:00:00
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Jariabeka, zaradiť do programu schôdze bod: Koncepcia existencie divadelnej siete na Slovensku. Hlasovanie č. 6
29.6.1999
00:00:00
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Benkovského, zaradiť do programu schôdze vládny návrh strednodobej koncepcie rozvoja hospodárstva. Hlasovanie č. 7
29.6.1999
00:00:00
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Palka, aby bod 6 bol zaradený do programu schôdze ako 1. bod dňa 30.6.1999. Hlasovanie č. 8
29.6.1999
00:00:00
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Palka, aby bod 13 bol zaradený do programu schôdze ako 28. bod. Hlasovanie č. 9
29.6.1999
00:00:00
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Oberhausera, zaradiť do programu schôdze bod: Sociálne a kompenzačné opatrenia vlády. Hlasovanie č. 10
29.6.1999
00:00:00
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Baca, aby boli interpelácie vo štvrtok 1.7.1999 o 15.00 hod. Hlasovanie č. 11
29.6.1999
00:00:00
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Orosza, vypustiť z programu schôdze tlač 204. Hlasovanie č. 12
29.6.1999
00:00:00
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Malíkovej, vypustiť z programu schôdze body 20, 21, 22. Hlasovanie č. 13
29.6.1999
00:00:00
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Slavkovskej - zaradiť do programu schôdze Správu o finančnom zabezpečení škôl do konca kalendárneho roka. Hlasovanie č. 14
29.6.1999
00:00:00
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu programu 17. schôdze NR SR. Hlasovanie o návrhu posl. Siteka - vypustiť z programu schôdze bod č. 42. Hlasovanie č. 15
29.6.1999
00:00:00
16 Hlasovanie o programe 17.schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 16
29.6.1999
00:00:00
17 254 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkoch a zmenách v sústave finančných orgánov ... (tlač 254). Hlasovanie o stanovisku výboru prerokovať tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní. Hlasovanie č. 17
29.6.1999
00:00:00
18 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov...(tlač 255)-prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
29.6.1999
00:00:00
19 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov...(tlač 255)-prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
29.6.1999
00:00:00
20 231 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č.240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a ... č.145/1995 Z.z. ... (tlač 231) prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
29.6.1999
00:00:00
21 231 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č.240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a ... č.145/1995 Z.z. ... (tlač 231) prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
29.6.1999
00:00:00
22 241 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (tlač 241) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol vládny návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
29.6.1999
00:00:00
23 241 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (tlač 241) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
29.6.1999
00:00:00
24 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.3/1993 Z.z. o zriadení Armády SR v znení neskorších predpisov (tlač 258) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Ošvátha - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 24
29.6.1999
00:00:00
25 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.3/1993 Z.z. o zriadení Armády SR v znení neskorších predpisov (tlač 258) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
29.6.1999
00:00:00
26 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.3/1993 Z.z. o zriadení Armády SR v znení neskorších predpisov (tlač 258) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
29.6.1999
00:00:00
27 223 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov (tlač 223) - 1.čítanie Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
29.6.1999
00:00:00
28 223 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov (tlač 223) - 1.čítanie Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
29.6.1999
00:00:00
29 218 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov (tlač 218) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
29.6.1999
00:00:00
30 218 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov (tlač 218) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
29.6.1999
00:00:00
31 212 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov (tlač 212) - druhé čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 31
29.6.1999
00:00:00
32 212 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov (tlač 212) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - body 2, 4, 7, 9 a 13. Hlasovanie č. 32
29.6.1999
00:00:00
33 212 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov (tlač 212) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - body 1,3,5,6,8,10,11 a 12. Hlasovanie č. 33
29.6.1999
00:00:00
34 212 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov (tlač 212) - druhé čítanie. Hlasovanie o tom, aby sa zákon prerokoval v 3.čítaní. Hlasovanie č. 34
29.6.1999
00:00:00
35 212 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov (tlač 212) - tretie čítanie. Hlasovanie o vládnom návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 35
29.6.1999
00:00:00
36 208 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov (tlač 208) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 36
29.6.1999
00:00:00
37 208 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov (tlač 208) - druhé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol zákon prerokovaný v 3.čítaní. Hlasovanie č. 37
29.6.1999
00:00:00
38 208 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov (tlač 208) - tretie čítanie. Hlasovanie o vládnom návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 38
29.6.1999
00:00:00
39 201 Návrh poslanca NR SR RobertaFica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201) - druhé čítanie. Hlasovanie bodoch zo spoločnej správy - body 1,2,3 a 4 Hlasovanie č. 39
29.6.1999
00:00:00
40 201 Návrh poslanca NR SR RobertaFica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201) - druhé čítanie. Hlasovanie bodoch zo spoločnej správy - body 6 a 7. Hlasovanie č. 40
29.6.1999
00:00:00
41 201 Návrh poslanca NR SR RobertaFica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201) - druhé čítanie. Hlasovanie bodoch zo spoločnej správy - bod 5. Hlasovanie č. 41
29.6.1999
00:00:00
42 201 Návrh poslanca NR SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201) - tretie čítanie. Hlasovanie návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
29.6.1999
00:00:00
43 260 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov (tlač 260) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol vládny návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
29.6.1999
00:00:00
44 260 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov (tlač 260) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
29.6.1999
00:00:00
45 273 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 273) - prvé čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 45
29.6.1999
00:00:00
46 273 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 273) - prvé čítanie. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 46
29.6.1999
00:00:00
47 273 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 273) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 47
29.6.1999
00:00:00
48 273 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 273) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
29.6.1999
00:00:00
49 273 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 273) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
29.6.1999
00:00:00
50 270 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej pomoci (tlač 270). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 50
12345678

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.