Hlasovanie podľa klubov Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 17 
Dátum a čas 29. 6. 1999 00:00 
Číslo hlasovania 40 
Názov hlasovania Návrh poslanca NR SR RobertaFica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201) - druhé čítanie. Hlasovanie bodoch zo spoločnej správy - body 6 a 7.
Prítomní 103
Hlasujúcich 100
[Z] Za hlasovalo 15
[P] Proti hlasovalo 69
[?] Zdržalo sa hlasovania 16
[N] Nehlasovalo 3
[0] Neprítomní 47
Klub HZDS
[P] Aibeková, Marta[P] Andrejčák, Imrich[0] Baco, Peter[0] Belohorská, Irena
[P] Benčat, Ján[P] Binder, Július[0] Brhel, Jozef[0] Brňák, Peter
[0] Cabaj, Tibor[0] Cagala, Milan[P] Cuper, Ján[0] Danko, Ján
[0] Delinga, Pavel[P] Drobný, Michal[P] Engliš, Alojz[0] Gabriel, Ján
[0] Gajdoš, Jozef[0] Gašparovič, Ivan[0] Hofbauer, Roman[P] Hudec, Ivan
[P] Husár, Stanislav[P] Húska, Augustín Marián[P] Jarjabek, Dušan[0] Jasovský, Ján
[0] Kačic, Pavol[P] Kalman, Jozef[0] Kandráč, Pavel[0] Keltošová, Oľga
[0] Kozlík, Sergej[0] Krajči, Gustáv[0] Lexa, Ivan[0] Maxon, Miroslav
[0] Mušková, Ľudmila[0] Podhradská, Marta[0] Rehák, Milan[P] Slobodník, Dušan
[?] Šťastný, Pavel[P] Števček, Pavol[0] Tarčák, Jozef[?] Tkáč, Vojtech
[P] Topoli, Milan[0] Tóthová, Katarína[0] Zlocha, Jozef
Klub SDK
[P] Ambróš, Ladislav[0] Bajan, Vladimír[Z] Bauer, Rudolf[P] Brocka, Július
[P] Budaj, Ján[0] Fedoročko, Dušan[Z] Gaľa, Milan[P] Galbavý, Tomáš
[P] Halmeš, František[P] Harach, Ľubomír[?] Hort, Milan[Z] Hrušovský, Pavol
[P] Ivanko, Alexej[P] Juriš, Anton[P] Kováč, Roman[P] Kresánek, Peter
[Z] Krumpolec, Jozef[?] Kujan, Martin[P] Kužma, Jozef[P] Langoš, Ján
[P] Mikloško, František[0] Muránsky, Peter[0] Orava, Branislav[?] Osuský, Peter
[0] Ošváth, Peter[P] Palko, Vladimír[N] Prokopovič, Pavol[P] Rakús, Alojz
[0] Rusnák, Ján[0] Rusnáková, Eva[?] Sabolová, Mária[Z] Slaný, Jaroslav
[Z] Suchár, Miloslav[P] Šebej, František[?] Šimko, Ivan[P] Švec, Juraj
[?] Tatár, Peter[P] Vavrík, Roman[0] Volf, Jaroslav[?] Vrždák, Pavol
[Z] Záborská, Anna[?] Zajac, Peter
Klub SDĽ
[P] Andrassy, Ľubomír[P] Angelovičová, Mária[P] Antecký, Marian[P] Ballek, Ladislav
[P] Bartoš, Stanislav[P] Benkovský, Milan[P] Bohunický, Peter[P] Dzurák, Ľubomír
[P] Faič, Vladimír[N] Hajdúk, Pavol[P] Halušková, Jana[P] Hoffmann, Anton
[P] Ištván, Milan[0] Klemens, Jozef[P] Maňka, Vladimír[P] Migaš, Jozef
[P] Orosz, Ladislav[P] Rusnák, Štefan[P] Sopko, Viliam[P] Tóth, Imrich
[P] Tuchyňa, Jozef[0] Weiss, Peter
Klub SMK
[P] Bárdos, Gyula[0] Bugár, Béla[P] Dolník, Erzsébet[P] Duka-Zólyomi, Árpád
[P] Duray, Miklós[0] Farkas, Pál[P] Ferkó, Barnabás[?] Gyurovszky, László
[0] Hóka, László[?] Köteles, László[P] Kvarda, József[?] Mészáros, Lajos
[P] Nagy, László A.[P] Sárközy, Klára[?] Szabó, Olga
Klub SNS
[?] Andel, Marián[Z] Belousovová, Anna[Z] Kolláriková, Melánia[P] Kotian, Miroslav
[Z] Móric, Víťazoslav[0] Oberhauser, Viliam[Z] Paška, Jaroslav[0] Prokeš, Jozef
[P] Sitek, Ján[Z] Slavkovská, Eva[0] Slota, Ján[Z] Šepták, Rastislav
[Z] Švantner, Dušan[N] Zelník, Štefan
Klub SOP
[0] Kadlečíková, Mária[?] Kovačič, Dušan[0] Kresák, Peter[P] Malchárek, Jirko
[P] Mesiarik, Marián[0] Petrák, Ferdinand[P] Presperín, Igor[P] Rusková, Viera
[0] Schuster, Rudolf[P] Sládeček, Imrich[0] Šimko, Ján[P] Šlachta, Štefan
[Z] Štrofová, Diana
Klub Nezávislý
[P] Fico, Robert

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.