Hlasovanie podľa klubov Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 17 
Dátum a čas 29. 6. 1999 00:00 
Číslo hlasovania 41 
Názov hlasovania Návrh poslanca NR SR RobertaFica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201) - druhé čítanie. Hlasovanie bodoch zo spoločnej správy - bod 5.
Prítomní 104
Hlasujúcich 102
[Z] Za hlasovalo 28
[P] Proti hlasovalo 14
[?] Zdržalo sa hlasovania 60
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 46
Klub HZDS
[?] Aibeková, Marta[?] Andrejčák, Imrich[0] Baco, Peter[0] Belohorská, Irena
[?] Benčat, Ján[Z] Binder, Július[0] Brhel, Jozef[0] Brňák, Peter
[0] Cabaj, Tibor[0] Cagala, Milan[?] Cuper, Ján[0] Danko, Ján
[0] Delinga, Pavel[Z] Drobný, Michal[?] Engliš, Alojz[0] Gabriel, Ján
[0] Gajdoš, Jozef[0] Gašparovič, Ivan[0] Hofbauer, Roman[?] Hudec, Ivan
[?] Husár, Stanislav[?] Húska, Augustín Marián[?] Jarjabek, Dušan[0] Jasovský, Ján
[0] Kačic, Pavol[?] Kalman, Jozef[0] Kandráč, Pavel[0] Keltošová, Oľga
[0] Kozlík, Sergej[0] Krajči, Gustáv[0] Lexa, Ivan[0] Maxon, Miroslav
[0] Mušková, Ľudmila[0] Podhradská, Marta[0] Rehák, Milan[Z] Slobodník, Dušan
[Z] Šťastný, Pavel[Z] Števček, Pavol[0] Tarčák, Jozef[Z] Tkáč, Vojtech
[Z] Topoli, Milan[0] Tóthová, Katarína[Z] Zlocha, Jozef
Klub SDK
[Z] Ambróš, Ladislav[0] Bajan, Vladimír[?] Bauer, Rudolf[?] Brocka, Július
[?] Budaj, Ján[0] Fedoročko, Dušan[?] Gaľa, Milan[?] Galbavý, Tomáš
[Z] Halmeš, František[?] Harach, Ľubomír[?] Hort, Milan[?] Hrušovský, Pavol
[?] Ivanko, Alexej[Z] Juriš, Anton[?] Kováč, Roman[?] Kresánek, Peter
[Z] Krumpolec, Jozef[?] Kujan, Martin[?] Kužma, Jozef[?] Langoš, Ján
[?] Mikloško, František[0] Muránsky, Peter[0] Orava, Branislav[?] Osuský, Peter
[0] Ošváth, Peter[?] Palko, Vladimír[N] Prokopovič, Pavol[?] Rakús, Alojz
[0] Rusnák, Ján[0] Rusnáková, Eva[?] Sabolová, Mária[Z] Slaný, Jaroslav
[Z] Suchár, Miloslav[?] Šebej, František[?] Šimko, Ivan[?] Švec, Juraj
[?] Tatár, Peter[?] Vavrík, Roman[0] Volf, Jaroslav[?] Vrždák, Pavol
[?] Záborská, Anna[?] Zajac, Peter
Klub SDĽ
[P] Andrassy, Ľubomír[P] Angelovičová, Mária[P] Antecký, Marian[P] Ballek, Ladislav
[P] Bartoš, Stanislav[P] Benkovský, Milan[?] Bohunický, Peter[?] Dzurák, Ľubomír
[?] Faič, Vladimír[P] Hajdúk, Pavol[P] Halušková, Jana[P] Hoffmann, Anton
[P] Ištván, Milan[0] Klemens, Jozef[P] Maňka, Vladimír[?] Migaš, Jozef
[?] Orosz, Ladislav[Z] Rusnák, Štefan[Z] Sopko, Viliam[P] Tóth, Imrich
[P] Tuchyňa, Jozef[0] Weiss, Peter
Klub SMK
[?] Bárdos, Gyula[0] Bugár, Béla[?] Dolník, Erzsébet[?] Duka-Zólyomi, Árpád
[P] Duray, Miklós[0] Farkas, Pál[?] Ferkó, Barnabás[?] Gyurovszky, László
[0] Hóka, László[Z] Köteles, László[Z] Kvarda, József[?] Mészáros, Lajos
[?] Nagy, László A.[?] Sárközy, Klára[?] Szabó, Olga
Klub SNS
[?] Andel, Marián[Z] Belousovová, Anna[Z] Kolláriková, Melánia[Z] Kotian, Miroslav
[N] Móric, Víťazoslav[0] Oberhauser, Viliam[Z] Paška, Jaroslav[0] Prokeš, Jozef
[Z] Sitek, Ján[Z] Slavkovská, Eva[0] Slota, Ján[Z] Šepták, Rastislav
[Z] Švantner, Dušan[Z] Zelník, Štefan
Klub SOP
[0] Kadlečíková, Mária[?] Kovačič, Dušan[0] Kresák, Peter[?] Malchárek, Jirko
[Z] Mesiarik, Marián[0] Petrák, Ferdinand[?] Presperín, Igor[?] Rusková, Viera
[0] Schuster, Rudolf[?] Sládeček, Imrich[0] Šimko, Ján[?] Šlachta, Štefan
[?] Štrofová, Diana
Klub Nezávislý
[?] Fico, Robert

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.