Hlasovanie podľa klubov Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 17 
Dátum a čas 29. 6. 1999 00:00 
Číslo hlasovania 39 
Názov hlasovania Návrh poslanca NR SR RobertaFica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201) - druhé čítanie. Hlasovanie bodoch zo spoločnej správy - body 1,2,3 a 4
Prítomní 102
Hlasujúcich 101
[Z] Za hlasovalo 92
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 8
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 48
Klub HZDS
[Z] Aibeková, Marta[Z] Andrejčák, Imrich[0] Baco, Peter[0] Belohorská, Irena
[Z] Benčat, Ján[Z] Binder, Július[0] Brhel, Jozef[0] Brňák, Peter
[0] Cabaj, Tibor[0] Cagala, Milan[Z] Cuper, Ján[0] Danko, Ján
[0] Delinga, Pavel[Z] Drobný, Michal[Z] Engliš, Alojz[0] Gabriel, Ján
[0] Gajdoš, Jozef[0] Gašparovič, Ivan[0] Hofbauer, Roman[Z] Hudec, Ivan
[Z] Husár, Stanislav[Z] Húska, Augustín Marián[Z] Jarjabek, Dušan[0] Jasovský, Ján
[0] Kačic, Pavol[Z] Kalman, Jozef[0] Kandráč, Pavel[0] Keltošová, Oľga
[0] Kozlík, Sergej[0] Krajči, Gustáv[0] Lexa, Ivan[0] Maxon, Miroslav
[0] Mušková, Ľudmila[0] Podhradská, Marta[0] Rehák, Milan[Z] Slobodník, Dušan
[Z] Šťastný, Pavel[Z] Števček, Pavol[0] Tarčák, Jozef[Z] Tkáč, Vojtech
[Z] Topoli, Milan[0] Tóthová, Katarína[Z] Zlocha, Jozef
Klub SDK
[Z] Ambróš, Ladislav[0] Bajan, Vladimír[Z] Bauer, Rudolf[Z] Brocka, Július
[Z] Budaj, Ján[0] Fedoročko, Dušan[Z] Gaľa, Milan[?] Galbavý, Tomáš
[0] Halmeš, František[Z] Harach, Ľubomír[Z] Hort, Milan[Z] Hrušovský, Pavol
[Z] Ivanko, Alexej[Z] Juriš, Anton[Z] Kováč, Roman[Z] Kresánek, Peter
[Z] Krumpolec, Jozef[Z] Kujan, Martin[Z] Kužma, Jozef[Z] Langoš, Ján
[Z] Mikloško, František[0] Muránsky, Peter[0] Orava, Branislav[?] Osuský, Peter
[0] Ošváth, Peter[P] Palko, Vladimír[N] Prokopovič, Pavol[Z] Rakús, Alojz
[0] Rusnák, Ján[0] Rusnáková, Eva[Z] Sabolová, Mária[Z] Slaný, Jaroslav
[Z] Suchár, Miloslav[?] Šebej, František[Z] Šimko, Ivan[Z] Švec, Juraj
[?] Tatár, Peter[Z] Vavrík, Roman[0] Volf, Jaroslav[Z] Vrždák, Pavol
[Z] Záborská, Anna[0] Zajac, Peter
Klub SDĽ
[Z] Andrassy, Ľubomír[Z] Angelovičová, Mária[Z] Antecký, Marian[Z] Ballek, Ladislav
[Z] Bartoš, Stanislav[Z] Benkovský, Milan[Z] Bohunický, Peter[Z] Dzurák, Ľubomír
[Z] Faič, Vladimír[Z] Hajdúk, Pavol[Z] Halušková, Jana[Z] Hoffmann, Anton
[Z] Ištván, Milan[0] Klemens, Jozef[Z] Maňka, Vladimír[Z] Migaš, Jozef
[Z] Orosz, Ladislav[Z] Rusnák, Štefan[Z] Sopko, Viliam[Z] Tóth, Imrich
[Z] Tuchyňa, Jozef[0] Weiss, Peter
Klub SMK
[Z] Bárdos, Gyula[0] Bugár, Béla[Z] Dolník, Erzsébet[Z] Duka-Zólyomi, Árpád
[Z] Duray, Miklós[0] Farkas, Pál[Z] Ferkó, Barnabás[?] Gyurovszky, László
[0] Hóka, László[Z] Köteles, László[Z] Kvarda, József[?] Mészáros, Lajos
[Z] Nagy, László A.[Z] Sárközy, Klára[?] Szabó, Olga
Klub SNS
[Z] Andel, Marián[Z] Belousovová, Anna[Z] Kolláriková, Melánia[Z] Kotian, Miroslav
[Z] Móric, Víťazoslav[0] Oberhauser, Viliam[Z] Paška, Jaroslav[0] Prokeš, Jozef
[Z] Sitek, Ján[Z] Slavkovská, Eva[0] Slota, Ján[Z] Šepták, Rastislav
[Z] Švantner, Dušan[Z] Zelník, Štefan
Klub SOP
[0] Kadlečíková, Mária[Z] Kovačič, Dušan[0] Kresák, Peter[Z] Malchárek, Jirko
[Z] Mesiarik, Marián[0] Petrák, Ferdinand[Z] Presperín, Igor[Z] Rusková, Viera
[0] Schuster, Rudolf[Z] Sládeček, Imrich[0] Šimko, Ján[Z] Šlachta, Štefan
[?] Štrofová, Diana
Klub Nezávislý
[Z] Fico, Robert

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.