Grafické znázornenie procesu Vytlačiť stránku / Print page

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 4.12.2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 11. 2018 Kiššová, Jana Detail návrhu 7 1129 Jana Kiššová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1129 Jana Kiššová II (88 KB)
29. 11. 2018 10:59 Štarchoň, Peter Detail návrhu 7 1129 Peter Štarchoň II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1129 Peter Štarchoň II (85 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.