Grafické znázornenie procesu Vytlačiť stránku / Print page

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1020 zo dňa 14. 9. 2000.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2000.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2000.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1020 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1020 (14 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.