Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky [P. Kresák, I. Šimko, L. Orosz, L, Mészáros] na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona číslo 244/1998 Z. z.

Ústavný zákon, parlamentná tlač 58
Dátum doručenia: 16. 11. 1998
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Mészáros, I. Šimko, P. Kresák, L. Orosz)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13. 1. 1999..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 1. 1999.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 72 zo dňa 2. 12. 1998.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13. 1. 1999.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 1. 1999.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 72 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 72 (14 KB)

Rokovanie výborov

13. 1. 1999, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
12. 1. 1999, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru
13. 1. 1999, Zahraničný výbor NR SR
12. 1. 1999, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
12. 1. 1999, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
12. 1. 1999, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
12. 1. 1999, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
12. 1. 1999, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
13. 1. 1999, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
12. 1. 1999, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 1. 1999, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
12. 1. 1999, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
12. 1. 1999, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

13. 1. 1999, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR dňa 14. 1. 1999.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 136 zo dňa 14. 1. 1999

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 136 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 136 (13 KB)

Redakcia

Zákon bol 24. 1. 1999 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 1. 1999), čiastka 5/1999, číslo 9/1999.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.