Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Orosza a Antona Hoffmanna na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

Novela zákona, parlamentná tlač 1337
Dátum doručenia: 11. 1. 2002
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Hoffmann, L. Orosz)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2002..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2002.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1906 zo dňa 12. 2. 2002.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2002.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2002.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1906 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1906 (14 KB)

Rokovanie výborov

5. 3. 2002, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
6. 3. 2002, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
6. 3. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR
7. 3. 2002, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

12. 3. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 57. schôdzi NR SR dňa 4. 4. 2002.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 57. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2001 zo dňa 4. 4. 2002

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 2001 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 2001 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 12. 4. 2002 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 4. 2002), čiastka 87/2002, číslo 207/2002.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.