Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 1261
Dátum doručenia: 8. 11. 2001
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Andrassy, M. Angelovičová, K. Čižmáriková, J. Halušková, V. Maňka, L. Orosz, E. Rusnáková, K. Tóthová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 1. 2002..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 24. 1. 2002.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1830 zo dňa 19. 12. 2001.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 22. 1. 2002.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 24. 1. 2002.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1830 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1830 (14 KB)

Rokovanie výborov

16. 1. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 1. 2002, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2002, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR dňa 22. 2. 2002.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1937 zo dňa 22. 2. 2002

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1937 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 1937 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 14. 3. 2002 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 4. 2002), čiastka 84/2002, číslo 198/2002.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.