Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy a Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1260
Dátum doručenia: 8. 11. 2001
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Langoš, K. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 1. 2002..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 1. 2002.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1829 zo dňa 19. 12. 2001.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 22. 1. 2002.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 1. 2002.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1829 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1829 (14 KB)

Rokovanie výborov

15. 1. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 1. 2002, Výbor NR SR pre sociálne veci
22. 1. 2002, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

5. 2. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR dňa 22. 2. 2002.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1936 zo dňa 22. 2. 2002

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1936 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 1936 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 14. 2. 2002 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 2. 2002), čiastka 33/2002, číslo 72/2002.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.