Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 594
Dátum doručenia: 14. 4. 2000
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Langoš)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 16. 6. 2000..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 19. 6. 2000.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie Predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 820 zo dňa 9. 5. 2000.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 16. 6. 2000.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 19. 6. 2000.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 820 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 820 (14 KB)

Rokovanie výborov

9. 6. 2000, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
7. 6. 2000, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
13. 6. 2000, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
1. 6. 2000, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6. 6. 2000, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 6. 2000, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

19. 6. 2000, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 20. 6. 2000.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 942 zo dňa 20. 6. 2000

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 942 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 942 (12 KB)

Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.