Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1051
Dátum doručenia: 6. 6. 2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 8. 9. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1048 Rozhodnutie č. 1048 (77 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1271 zo dňa 9. 7. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us361271 Us361271 (21 KB)

Rokovanie výborov

18. 11. 2014, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
18. 11. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2014, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 2. 12. 2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 11. 2014 Kuffa, Štefan Detail návrhu 6 1051 Štefan Kuffa II 6 1051 Štefan Kuffa II ((93 KB))
28. 11. 2014 13:47 Mičovský, Ján Detail návrhu 6 1051 Ján Mičovský II 6 1051 Ján Mičovský II ((72 KB))

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1438 zo dňa 2. 12. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 12. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31. 12. 2014), čiastka 116, číslo 409/2014.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.