Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 806).
Dátum 21. 12. 2017 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 4  
Číslo tlače: 806 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 124
Za 124
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Zákon zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805) – druhé a tretie čítanie.
Dátum 21. 12. 2017 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 3  
Číslo tlače: 805 
Uviedol:   
Spravodajca:  Štefan Zelník (viac) 
Rečníci:  Jana Cigániková (poslankyňa NR SR) (viac), Marek Krajčí (poslanec NR SR) (viac), Boris Kollár (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Juraj Blanár (poslanec NR SR) (viac), Alan Suchánek (poslanec NR SR) (viac), Ján Budaj (poslanec NR SR) (viac), Tomáš Drucker (minister zdravotníctva SR) (viac) 
NR SR zákon schválila.
Prítomní 124
Za 78
Proti 46
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Sľub poslanca.
Dátum 21. 12. 2017 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 2  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Dátum 21. 12. 2017 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 1  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:  Richard Raši (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 115
Za 115
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KLUSA, Milana LAURENČÍKA a Juraja DROBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 788) - prvé čítanie.
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 62  
Číslo tlače: 788 
Uviedol: 
  • Martin Klus (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Vladimír Sloboda (viac) 
Rečníci:  Martin Klus (poslanec NR SR) (viac), Jozef Viskupič (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Číž (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 107
Za 42
Proti 13
Zdržali sa 52
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 782) - prvé čítanie.
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 53  
Číslo tlače: 782 
Uviedol: 
  • Erika Jurinová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Natália Blahová (viac) 
Rečník:  Erika Jurinová (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 105
Za 46
Proti 7
Zdržali sa 52
Nehlasovali 0
Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 (tlač 758).
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 76  
Číslo tlače: 758 
Uviedol: 
  • Peter Kažimír (minister financií SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Náhlik (viac) 
Rečníci:  Milan Krajniak (poslanec NR SR) (viac), Eduard Heger (poslanec NR SR) (viac), Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac), Peter Kažimír (minister financií SR) (viac), Martin Glváč (podpredseda NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 109
Za 68
Proti 8
Zdržali sa 32
Nehlasovali 1
Návrh na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady (tlač 795).
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 80  
Číslo tlače: 795 
Uviedol:   
Spravodajca:  Stanislav Kmec (viac) 
Rečníci:   
PoznámkaNárodná rada SR v opakovanom tajnom hlasovaní nezvolila žiadneho z navrhnutých kandidátov na člena Regulačnej rady.
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 744) - prvé čítanie.
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 72  
Číslo tlače: 744 
Uviedol:   
Spravodajca:  Miroslav Sopko (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 138
Za 46
Proti 31
Zdržali sa 61
Nehlasovali 0
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 743) - prvé čítanie.
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 743 
Uviedol:   
Spravodajca:  Miroslav Sopko (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 139
Za 47
Proti 36
Zdržali sa 56
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA, Miroslava BEBLAVÉHO, Viery DUBAČOVEJ a Kataríny MACHÁČKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 741) - prvé čítanie.
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 70  
Číslo tlače: 741 
Uviedol:   
Spravodajca:  Renáta Kaščáková (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 134
Za 50
Proti 16
Zdržali sa 67
Nehlasovali 1
Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2018 až 2020 (tlač 737).
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 39  
Číslo tlače: 737 
Uviedol:   
Spravodajca:  Tibor Bastrnák (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 142
Za 82
Proti 20
Zdržali sa 40
Nehlasovali 0
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtový výhľad na roky 2019 a 2020 (tlač 728).
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 38  
Číslo tlače: 728 
Uviedol:   
Spravodajca:  Erik Tomáš (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 142
Za 82
Proti 20
Zdržali sa 40
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020) (tlač 700) - druhé a tretie čítanie. Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 (tlač 740).
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 37  
Číslo tlače: 700, 740 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ladislav Kamenický (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 142
Za 82
Proti 59
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 23  
Číslo tlače: 712 
Uviedol: 
  • Štefan Zelník (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Alan Suchánek (viac) 
Rečníci:  Alan Suchánek (poslanec NR SR) (viac), Štefan Zelník (poslanec NR SR) (viac), Viera Dubačová (poslankyňa NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 137
Za 111
Proti 14
Zdržali sa 12
Nehlasovali 0
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 787) - prvé čítanie.
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 75  
Číslo tlače: 787 
Uviedol: 
  • Simona Petrík (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Miroslav Sopko (viac) 
Rečníci:  Simona Petrík (poslankyňa NR SR) (viac), Zuzana Zimenová (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 137
Za 27
Proti 13
Zdržali sa 96
Nehlasovali 1
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 771) - prvé čítanie.
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 74  
Číslo tlače: 771 
Uviedol: 
  • Oto Žarnay (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Stanislav Mizík (viac) 
Rečník:  Oto Žarnay (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 139
Za 33
Proti 17
Zdržali sa 88
Nehlasovali 1
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 745) - prvé čítanie.
Dátum 13. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 73  
Číslo tlače: 745 
Uviedol: 
  • Zuzana Zimenová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Soňa Gaborčáková (viac) 
Rečník:  Zuzana Zimenová (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 138
Za 46
Proti 16
Zdržali sa 76
Nehlasovali 0
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 744) - prvé čítanie.
Dátum 12. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 72  
Číslo tlače: 744 
Uviedol: 
  • Zuzana Zimenová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Miroslav Sopko (viac) 
Rečník:  Zuzana Zimenová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 743) - prvé čítanie.
Dátum 12. 12. 2017 
Číslo schôdze 23 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 743 
Uviedol: 
  • Zuzana Zimenová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Miroslav Sopko (viac) 
Rečník:  Zuzana Zimenová (poslankyňa NR SR) (viac) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.