Rozpočet a záverečný účet Kancelárie NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Rozpočet

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly 01 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 v eurách.

 

Ukazovateľ Schválený rozpočet
I.Príjmy kapitoly 1 280 000
II.Výdavky kapitoly celkom (A+B) 36 505 900
  A.Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ 36 505 900
z toho: A.1rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) 36 505 900
  A.2prostriedky na spolufinancovanie 0
  A.3.mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+ 11H) 12 848 795
    z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+ 11H) 12 848 795
    Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016 543 osôb
    z toho: aparát ústredného orgánu 543 osôb
  A.4.Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie), (kód zdroja 111) 10 245 614
  B. Prostriedky Európskej únie 0
  C. Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR 36 505 900
    06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 35 482 131
    0EK01 Informačné technológie financované zo ŠR - Kancelária NR SR 1 023 769

 

Záverečný účet

Na stiahnutie: súbor typu PDF Záverečný účet K NR SR za rok 2016 (637 KB)

Deň v parlamente

<- ->