Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1584
Dátum doručenia: 14. 4. 2023
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (13 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (922 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (318 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (58 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (40 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (67 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (37 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (37 KB)
Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (Iný typ dokumentu) Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (206 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (15 KB)
Tézy vykonávacích právnych predpisov k návrhu zákona (Iný typ dokumentu) Tézy vykonávacích právnych predpisov k návrhu zákona (14 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 93/13/EHS (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 93/13/EHS (43 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 98/6/ES Európskeho parlamentu a Rady (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 98/6/ES Európskeho parlamentu a Rady (34 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady (29 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 2003/33/ES Európskeho parlamentu a Rady (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 2003/33/ES Európskeho parlamentu a Rady (27 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES (93 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES (29 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 2008/122/ES Európskeho parlamentu a Rady (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 2008/122/ES Európskeho parlamentu a Rady (42 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (196 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ (170 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ (49 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 (56 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 (79 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 (92 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 (203 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1634 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1634 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2199 zo dňa 3. 5. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us902199 (Uznesenie (1. čítanie)) Us902199 (19 KB)

Rokovanie výborov

6. 6. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 6. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR dňa 20. 6. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

20. 06. 2023 09:23 Karahuta, Jaroslav Detail návrhu 8 1584 Jaroslav Karahuta II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1584 Jaroslav Karahuta II (71 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2393 zo dňa 20. 6. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT