Grafické znázornenie procesu Vytlačiť stránku / Print page

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 77/1978 Z. z.

⇓
⇓
⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 278 zo dňa 11. 5. 1999.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 6. 1999.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 24. 6. 1999.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 278 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 278 (14 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.