Grafické znázornenie procesu Vytlačiť stránku / Print page

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 1. 2. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

31. 01. 2018 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 0759 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Anna Zemanová II (64 KB)
31. 01. 2018 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 7 0759 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Ľubomír Petrák II (129 KB)
01. 02. 2018 17:12 Simon, Zsolt Detail návrhu 7 0759 Zsolt Simon II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Zsolt Simon II (61 KB)
01. 02. 2018 10:06 Budaj, Ján Detail návrhu 7 0759 Ján Budaj II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Ján Budaj II (52 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.