Grafické znázornenie procesu Vytlačiť stránku / Print page

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR a Výbor NR SR pre európske záležitosti s lehotou na prerokovanie 24. 1. 2008..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2008.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 522 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 522 (12 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.