Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 553 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 454)
Dátum doručenia: 5.11.2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 554 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 554 (12 KB)

Rokovanie výborov

22.11.2011, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

22. 11. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR

Priložené dokumenty:

Správa UPV tlač 553 (Spoločná správa) Správa UPV tlač 553 (24 KB)

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 29.11.2011.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 702 zo dňa 29. 11. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 6.12.2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15.12.2011), čiastka 142, číslo 467/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.