Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 218
Dátum doručenia: 19. 5. 1999
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Langoš, V. Faič, V. Palko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Ústavnoprávny výbor NR SR a Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS s lehotou na prerokovanie 31. 8. 1999..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 3. 9. 1999.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 349 zo dňa 29. 6. 1999.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS s lehotou na prerokovanie 31. 8. 1999.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 3. 9. 1999.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 349 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 349 (14 KB)

Rokovanie výborov

7. 9. 1999, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
8. 9. 1999, Ústavnoprávny výbor NR SR
7. 8. 1999, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
31. 8. 1999, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS


Rokovanie gestorského výboru

7. 9. 1999, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR dňa 29. 9. 1999.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 460 zo dňa 29. 9. 1999

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 460 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 460 (13 KB)

Redakcia

Zákon bol 15. 10. 1999 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 10. 1999), čiastka 110/1999, číslo 256/1999.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.