Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 78
Dátum doručenia: 1. 12. 1998
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Kováč, L. Mészáros, I. Šimko, G. Bárdos, M. Mesiarik, L. Orosz, I. Tóth)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 1. 1999..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru s lehotou na prerokovanie 13. 1. 1999.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 128 zo dňa 13. 1. 1999.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 1. 1999.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru s lehotou na prerokovanie 13. 1. 1999.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 127 zo dňa 13. 1. 1999.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 128 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 128 (14 KB)

Rokovanie výborov

13. 1. 1999, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru
13. 1. 1999, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

13. 1. 1999, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR dňa 13. 1. 1999.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 132 zo dňa 13. 1. 1999

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 132 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 132 (13 KB)

Redakcia

Zákon bol 18. 1. 1999 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 1. 1999), čiastka 4/1999, číslo 5/1999.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.