Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alexeja Ivanka a Dušana Fedoročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1475
Dátum doručenia: 17.4.2002
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Fedoročko, A. Ivanko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 26.6.2002..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 28.6.2002.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2192 zo dňa 23.5.2002.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 22.6.2002.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 24.6.2002.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

13.6.2002, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
11.6.2002, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

19. 6. 2002, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR dňa 21.6.2002.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2287 zo dňa 21. 6. 2002

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12.7.2002 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24.7.2002), čiastka 158/2002, číslo 396/2002.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.