Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 936
Dátum doručenia: 14. 3. 2001
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Budaj, J. Langoš, L. Nagy, F. Šebej, P. Zajac, L. Gyurovszky, F. Mikloško, P. Osuský, P. Tatár)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2001..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2001.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1543 zo dňa 4. 9. 2001.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2001.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2001.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1543 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1543 (14 KB)

Rokovanie výborov

15. 10. 2001, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
15. 10. 2001, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10. 10. 2001, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
10. 10. 2001, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 10. 2001, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
11. 10. 2001, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2001, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 52. schôdzi NR SR dňa 25. 10. 2001.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 52. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1689 zo dňa 25. 10. 2001

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1689 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 1689 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 31. 10. 2001 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 11. 2001), čiastka 179/2001, číslo 442/2001.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.