Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Ústavný zákon, parlamentná tlač 1444
Dátum doručenia: 13. 1. 2006
Navrhovateľ: poslanci NR SR (G. Bárdos, M. Hort, Ľ. Lintner, P. Minárik)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 3. 3. 2006..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6. 3. 2006.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1466 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1466 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2081 zo dňa 1. 2. 2006.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Mandátový a imunitný výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 3. 3. 2006.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6. 3. 2006.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 2081 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 2081 (13 KB)

Rokovanie výborov

3. 3. 2006, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
1. 3. 2006, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
7. 3. 2006, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
7. 3. 2006, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
7. 3. 2006, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
7. 3. 2006, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7. 3. 2006, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
7. 3. 2006, Ústavnoprávny výbor NR SR
3. 3. 2006, Mandátový a imunitný výbor NR SR
1. 3. 2006, Výbor NR SR pre sociálne veci
2. 3. 2006, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
8. 3. 2006, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2006, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 16. 3. 2006.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2167 zo dňa 16. 3. 2006

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 2167 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 2167 (12 KB)

Redakcia

Zákon bol 4. 4. 2006 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 4. 2006), čiastka 75/2006, číslo 210/2006.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.