Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 477
Dátum doručenia: 8. 12. 1999
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Andrassy, K. Čižmáriková, T. Galbavý, F. Halmeš, L. Hóka, M. Ištván, J. Malchárek, L. Mészáros, B. Orava, P. Ošváth, J. Tuchyňa)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 9. 3. 2000..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2000.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 694 zo dňa 4. 2. 2000.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru s lehotou na prerokovanie 9. 3. 2000.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2000.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 694 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 694 (13 KB)

Rokovanie výborov

14. 3. 2000, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14. 3. 2000, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
16. 3. 2000, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 3. 2000, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
9. 3. 2000, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru


Rokovanie gestorského výboru

16. 3. 2000, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 22. 3. 2000.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 783 zo dňa 22. 3. 2000

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 783 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 783 (12 KB)

Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.