Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 679
Dátum doručenia: 23. 4. 2004
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Angyalová, E. Bauer, A. Blajsko, P. Bódy, J. Burian, M. Demeterová, I. Federič, J. Hrdlička, Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, K. Sárközy, V. Tkáč)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2004..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2004.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 703 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 703 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 946 zo dňa 13. 5. 2004.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2004.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2004.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 946 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 946 (13 KB)

Rokovanie výborov

9. 6. 2004, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 6. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 6. 2004, Výbor NR SR pre sociálne veci
1. 6. 2004, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2004, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 30. 6. 2004.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1101 zo dňa 30. 6. 2004

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 21. 7. 2004 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 8. 2004), čiastka 193/2004, číslo 453/2004.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.