Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (ďalej „výbor“) je zriadený podľa § 45 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej „rokovací poriadok“).

Výbor plní úlohy, ktoré mu vyplývajú z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej „ústavný zákon"), a to najmä:

1. vedie zoznam funkcií verejných funkcionárov, ktorí sú v pôsobnosti výboru podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp),
2. posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
3. posudzuje plnenie povinností a obmedzení verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie,
4. vedie evidenciu oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov podľa čl. 7 ústavného zákona a oznámení po skončení výkonu verejnej funkcie podľa čl. 8 ústavného zákona,
5. zverejňuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v rozsahu určenom čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona na internetovej stránke NR SR,
6. vykonáva konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov za porušenie povinností a obmedzení ustanovených ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť,
7. plní ďalšie úlohy v rozsahu uvedenom príslušnými ustanoveniami ústavného zákona a rokovacieho poriadku.

 

[viac...]
 
Tel. 02/5972 1490
Email: vnf@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Susko, Boris
Susko, Boris (SMER - SD) predseda
Dobeš, Peter
Dobeš, Peter (OĽANO) podpredseda
Majorová Garstková, Jana
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) podpredsedníčka
Dostál, Ondrej
Dostál, Ondrej (SaS) člen
Kerekréti, Ján
Kerekréti, Ján (OĽANO) člen
Kondrót, Maroš
Kondrót, Maroš (SMER - SD) člen
Krajčír, Ľuboš
Krajčír, Ľuboš (SME RODINA) člen
Kyselica, Lukáš
Kyselica, Lukáš (OĽANO) člen
Pročko, Jozef
Pročko, Jozef (OĽANO) člen
Šimko, Jozef
Šimko, Jozef (SME RODINA) člen
Nemky, Martin
Nemky, Martin (SMER - SD) overovateľ
Vetrák, Milan
Vetrák, Milan (OĽANO) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.