Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (ďalej „výbor“) je zriadený podľa § 45 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej „rokovací poriadok“).

Výbor plní úlohy, ktoré mu vyplývajú z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej „ústavný zákon"), a to najmä:

1. vedie zoznam funkcií verejných funkcionárov, ktorí sú v pôsobnosti výboru podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp),
2. posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
3. posudzuje plnenie povinností a obmedzení verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie,
4. vedie evidenciu oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov podľa čl. 7 ústavného zákona a oznámení po skončení výkonu verejnej funkcie podľa čl. 8 ústavného zákona,
5. zverejňuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v rozsahu určenom čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona na internetovej stránke NR SR,
6. vykonáva konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov za porušenie povinností a obmedzení ustanovených ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť,
7. plní ďalšie úlohy v rozsahu uvedenom príslušnými ustanoveniami ústavného zákona a rokovacieho poriadku.

 

[viac...]
 
Tel. 02/5972 1490
Email: vnf@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Susko, Boris
Susko, Boris (SMER - SD) predseda
Dobeš, Peter
Dobeš, Peter (OĽANO) podpredseda
Majorová Garstková, Jana
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) podpredsedníčka
Kerekréti, Ján
Kerekréti, Ján (OĽANO) člen
Kondrót, Maroš
Kondrót, Maroš (SMER - SD) člen
Krajčír, Ľuboš
Krajčír, Ľuboš (SME RODINA) člen
Kyselica, Lukáš
Kyselica, Lukáš (OĽANO) člen
Ňarjaš, Erik
Ňarjaš, Erik (OĽANO) člen
Pročko, Jozef
Pročko, Jozef (OĽANO) člen
Šimko, Jozef
Šimko, Jozef (-) člen
Nemky, Martin
Nemky, Martin (SMER - SD) overovateľ
Vetrák, Milan
Vetrák, Milan (OĽANO) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.