Mandátový a imunitný výbor NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Činnosť mandátového a imunitného výboru charakterizuje najmä konanie vo veciach, týkajúcich sa poslancov, ich mandátov a v disciplinárnych veciach. Disciplinárne konanie sa začína v mandátovom a imunitnom výbore. Mandátový a imunitný výbor môže začať disciplinárne konanie aj na základe vlastného uznesenia.

V tejto súvislosti mandátový a imunitný výbor najmä:

a) podáva národnej rade návrh na overenie platnosti voľby poslancov,
b) zisťuje, či poslanec zložil sľub alebo či zložil sľub s výhradou. Ak zistí, že poslanec odmietol sľub alebo zložil sľub s výhradou, navrhne národnej rade, aby schválila uznesenie o strate mandátu poslanca,
c) zisťuje, či poslanec prestal byť voliteľný,
d) posudzuje, či sú dôvody na to, aby nebol vydaný súhlas na vzatie poslanca do väzby,
e) rozhoduje o žiadosti o vydanie súhlasu na zadržanie poslanca pristihnutého a zadržaného pri trestnom čine. O svojom rozhodnutí informuje predsedu národnej rady a národnú radu na jej najbližšej schôdzi,
f) vykonáva disciplinárne konanie,
g) rokuje vo veciach straty mandátu poslanca, vzdaní sa mandátu poslanca alebo jeho zániku; svoje návrhy podáva národnej rade,
h) prerokúva skončenie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu poslanca, ku ktorému má dôjsť proti jeho vôli.

Ak príslušný orgán požiada národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do väzby alebo o následný súhlas na zadržanie poslanca, mandátový a imunitný výbor žiadosť urýchlene prerokuje, a ak ide o žiadosť o súhlas so vzatím poslanca do väzby, umožní poslancovi, aby sa zúčastnil na rokovaní výboru a aby sa k veci vyjadril. Mandátový a imunitný výbor podáva správu o výsledku rokovania spolu so svojím návrhom národnej rade.

Schôdze mandátového a imunitného výboru sú vždy neverejné. Predseda národnej rady má právo zúčastniť sa na schôdzach výboru; iné osoby sa môžu na schôdzach výboru zúčastniť len so súhlasom výboru.

 

[viac...]
 
Tel. 02/5972 1490
Email: miv@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Andrejuvová, Anna
Andrejuvová, Anna (OĽANO) predsedníčka
Hajšelová, Petra
Hajšelová, Petra (SME RODINA) podpredsedníčka
Schlosár, Rastislav
Schlosár, Rastislav (-) podpredseda
Baránik, Alojz
Baránik, Alojz (SaS) člen
Blanár, Juraj
Blanár, Juraj (SMER - SD) člen
Hambálek, Augustín
Hambálek, Augustín (SMER - SD) člen
Kozarec, Sebastián
Kozarec, Sebastián (OĽANO) člen
Krajčí, Marek
Krajčí, Marek (OĽANO) člen
Péter, Monika
Péter, Monika (SME RODINA) členka
Podmanický, Ján
Podmanický, Ján (SMER - SD) člen
Zajačik, Vladimír
Zajačik, Vladimír (OĽANO) člen
Kavecká, Monika
Kavecká, Monika (OĽANO) overovateľka
Sulanová, Magdaléna
Sulanová, Magdaléna (-) overovateľka

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.