Mandátový a imunitný výbor NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Činnosť mandátového a imunitného výboru charakterizuje najmä konanie vo veciach, týkajúcich sa poslancov, ich mandátov a v disciplinárnych veciach. Disciplinárne konanie sa začína v mandátovom a imunitnom výbore. Mandátový a imunitný výbor môže začať disciplinárne konanie aj na základe vlastného uznesenia.

V tejto súvislosti mandátový a imunitný výbor najmä:

a) podáva národnej rade návrh na overenie platnosti voľby poslancov,
b) zisťuje, či poslanec zložil sľub alebo či zložil sľub s výhradou. Ak zistí, že poslanec odmietol sľub alebo zložil sľub s výhradou, navrhne národnej rade, aby schválila uznesenie o strate mandátu poslanca,
c) zisťuje, či poslanec prestal byť voliteľný,
d) posudzuje, či sú dôvody na to, aby nebol vydaný súhlas na vzatie poslanca do väzby,
e) rozhoduje o žiadosti o vydanie súhlasu na zadržanie poslanca pristihnutého a zadržaného pri trestnom čine. O svojom rozhodnutí informuje predsedu národnej rady a národnú radu na jej najbližšej schôdzi,
f) vykonáva disciplinárne konanie,
g) rokuje vo veciach straty mandátu poslanca, vzdaní sa mandátu poslanca alebo jeho zániku; svoje návrhy podáva národnej rade,
h) prerokúva skončenie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu poslanca, ku ktorému má dôjsť proti jeho vôli.

Ak príslušný orgán požiada národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do väzby alebo o následný súhlas na zadržanie poslanca, mandátový a imunitný výbor žiadosť urýchlene prerokuje, a ak ide o žiadosť o súhlas so vzatím poslanca do väzby, umožní poslancovi, aby sa zúčastnil na rokovaní výboru a aby sa k veci vyjadril. Mandátový a imunitný výbor podáva správu o výsledku rokovania spolu so svojím návrhom národnej rade.

Schôdze mandátového a imunitného výboru sú vždy neverejné. Predseda národnej rady má právo zúčastniť sa na schôdzach výboru; iné osoby sa môžu na schôdzach výboru zúčastniť len so súhlasom výboru.

 

[viac...]
 
Tel. 02/5972 1490
Email: miv@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Andrejuvová, Anna
Andrejuvová, Anna (OĽANO) predsedníčka
Hajšelová, Petra
Hajšelová, Petra (SME RODINA) podpredsedníčka
Schlosár, Rastislav
Schlosár, Rastislav (-) podpredseda
Baránik, Alojz
Baránik, Alojz (SaS) člen
Blanár, Juraj
Blanár, Juraj (SMER - SD) člen
Hambálek, Augustín
Hambálek, Augustín (SMER - SD) člen
Kozarec, Sebastián
Kozarec, Sebastián (OĽANO) člen
Krajčí, Marek
Krajčí, Marek (OĽANO) člen
Krošlák, Ján
Krošlák, Ján (SME RODINA) člen
Péter, Monika
Péter, Monika (SME RODINA) členka
Podmanický, Ján
Podmanický, Ján (SMER - SD) člen
Sulík, Richard
Sulík, Richard (SaS) člen
Zajačik, Vladimír
Zajačik, Vladimír (OĽANO) člen
Kavecká, Monika
Kavecká, Monika (OĽANO) overovateľka
Sulanová, Magdaléna
Sulanová, Magdaléna (-) overovateľka

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.