Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (ďalej „výbor“) je zriadený podľa § 45 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej „rokovací poriadok“).

Výbor plní úlohy, ktoré mu vyplývajú z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej „ústavný zákon") a to najmä:

1. vedie zoznam funkcií verejných funkcionárov, ktorí sú v pôsobnosti výboru podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), t), v) až y), zb), zc), zf) až zk),
2. posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
3. posudzuje plnenie povinností a obmedzení verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie,
4. vedie evidenciu oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov podľa čl. 7 ústavného zákona a oznámení po skončení výkonu verejnej funkcie podľa čl. 8 ústavného zákona,
5. zverejňuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v rozsahu určenom čl. 7 ods. 7 až 9 ústavného zákona na internetovej stránke NR SR,
6. vykonáva konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov za porušenie povinností a obmedzení ustanovených ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť,
7. plní ďalšie úlohy v rozsahu uvedenom príslušnými ustanoveniami ústavného zákona a rokovacieho poriadku.

 

[viac...]
 
Tel. 02/5972 1490
Email: vnf@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Sloboda, Vladimír
Sloboda, Vladimír (SaS) predseda
Puci, Róbert
Puci, Róbert (SMER - SD) podpredseda
Adamčík, Eduard
Adamčík, Eduard (MOST - HÍD) člen
Burian, Jozef
Burian, Jozef (SMER - SD) člen
Dostál, Ondrej
Dostál, Ondrej (SaS) člen
Goga, Pavol
Goga, Pavol (SMER - SD) člen
Janíková, Mária
Janíková, Mária (SMER - SD) členka
Kecskés, Ján
Kecskés, Ján (ĽS Naše Slovensko) člen
Kresák, Peter
Kresák, Peter (MOST - HÍD) člen
Panáček, Milan
Panáček, Milan (SMER - SD) člen
Pčolinská, Adriana
Pčolinská, Adriana (SME RODINA) členka
Tittel, Dušan
Tittel, Dušan (SNS) člen
Žarnay, Oto
Žarnay, Oto (-) člen
Lukáč, Jozef
Lukáč, Jozef (OĽANO) overovateľ
Puci, Róbert
Puci, Róbert (SMER - SD) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.