Program schôdze Vytlačiť stránku / Print page

Program 103. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 8. 9. 2023 po skončení 101. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

Zobraziť: body
Stav Číslo ČPT Bod    
Neprerokovaný bod programu Neprerokovaný bod programu 1. 1773 Návrh vládny na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1773).
Návrh vlády odôvodní dočasne poverený predseda vlády Slovenskej republiky, poverený riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj podá poverený člen výboru.
Neprerokovaný bod programu Neprerokovaný bod programu 2. 1774 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1774) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie dočasne poverený predseda vlády Slovenskej republiky, poverený riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. (Bod sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.) (V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrh zákona pod tlačou 1774 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 103. schôdzi NR SR.)

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.