Detaily interpelácie Vytlačiť stránku / Print page

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Opatrenie 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Zadávateľ Janckulík, Igor
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 4. 4. 2019
Číslo schôdze prednesenia 43

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 45
Číslo tlače odpovede 1403

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 9 Tlač č. 1403 (Interpelácia) Interpelácia č. 9 Tlač č. 1403 (38 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 1403 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 1403 (52 KB)

Deň v parlamente

<- ->