Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456789
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
2.5.2023
14:14:36
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
2.5.2023
14:18:49
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Vašečka. Hlasovanie č. 2
2.5.2023
14:19:45
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Takáč. Hlasovanie č. 3
2.5.2023
14:21:00
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Zemanová. Hlasovanie č. 4
2.5.2023
14:22:09
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Pellegrini. Hlasovanie č. 5
2.5.2023
14:23:13
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mihalik. Hlasovanie č. 6
2.5.2023
14:26:25
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Susko. Hlasovanie č. 7
2.5.2023
14:27:14
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Susko. Hlasovanie č. 8
2.5.2023
14:28:31
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Šíbl. Hlasovanie č. 9
2.5.2023
14:29:30
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fecko. Hlasovanie č. 10
2.5.2023
14:32:14
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Šeliga. Hlasovanie č. 11
2.5.2023
14:33:33
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 90. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Žitňanská. Hlasovanie č. 12
2.5.2023
14:34:22
13 Hlasovanie o programe 90. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 13
2.5.2023
17:16:53
14 1312 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1312) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4. Hlasovanie č. 14
2.5.2023
17:18:09
15 1312 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1312) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 15
2.5.2023
17:20:46
16 1380 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Miloša SVRČEKA, Richarda NEMCA a Lucie DRÁBIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1380) - tretie čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona opätovne prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 16
2.5.2023
17:22:56
17 1701 Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 17
2.5.2023
17:23:36
18 1701 Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701) - druhé čítanie. Hlasovanie o dvoch pripomienkach prezidentky Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 18
2.5.2023
17:24:15
19 1701 Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kuriak, Hajšelová a Svrček. Hlasovanie č. 19
2.5.2023
17:25:55
20 1701 Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 20
2.5.2023
17:26:46
21 1701 Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 21
2.5.2023
17:28:17
22 1703 Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1703) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 22
2.5.2023
17:29:00
23 1703 Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1703) - druhé čítanie. Hlasovanie o troch pripomienkach prezidentky Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 23
2.5.2023
17:29:38
24 1703 Zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1703) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galek. Hlasovanie č. 24
2.5.2023
17:34:06
25 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 25
2.5.2023
17:36:37
26 1711 Návrh na voľbu člena Rady pre štátnu službu (tlač 1711). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 26
2.5.2023
17:38:06
27 1641 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Miloša SVRČEKA a Moniky PÉTER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1641) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
2.5.2023
17:39:21
28 1641 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Miloša SVRČEKA a Moniky PÉTER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1641) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
2.5.2023
17:40:37
29 1605 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Jozefa HLINKU, Miloša SVRČEKA a Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1605) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
2.5.2023
17:41:51
30 1605 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Jozefa HLINKU, Miloša SVRČEKA a Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1605) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
2.5.2023
17:43:09
31 1585 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1585) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
2.5.2023
17:44:30
32 1585 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1585) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
3.5.2023
11:13:56
34 1481 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Erika TOMÁŠA, Richarda RAŠIHO a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1481) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 a 2. Hlasovanie č. 34
3.5.2023
11:14:43
35 1481 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Erika TOMÁŠA, Richarda RAŠIHO a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1481) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 35
3.5.2023
11:15:40
36 1481 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Erika TOMÁŠA, Richarda RAŠIHO a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1481) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
3.5.2023
11:17:18
37 1586 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1586) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
3.5.2023
11:18:36
38 1586 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1586) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
3.5.2023
11:19:43
39 1587 Vládny návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
3.5.2023
11:20:58
40 1587 Vládny návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1587) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
3.5.2023
11:22:08
41 1457 Vládny návrh zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1457) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 41
3.5.2023
11:22:53
42 1457 Vládny návrh zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1457) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 až 22. Hlasovanie č. 42
3.5.2023
11:23:34
43 1457 Vládny návrh zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1457) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. M. Svrček a J. Karahuta. Hlasovanie č. 43
3.5.2023
11:24:17
44 1457 Vládny návrh zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1457) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 44
3.5.2023
11:25:12
45 1457 Vládny návrh zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1457) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
3.5.2023
11:27:29
46 1101 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1101) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1, 3, 5, 6, 10 a 11. Hlasovanie č. 46
3.5.2023
11:28:04
47 1101 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1101) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 2 a 7. Hlasovanie č. 47
3.5.2023
11:28:44
48 1101 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1101) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 8 a 9. Hlasovanie č. 48
3.5.2023
11:29:23
49 1101 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1101) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov – bod 4. Hlasovanie č. 49
3.5.2023
11:30:25
50 1101 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1101) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 50
3.5.2023
11:31:50
51 1583 Vládny návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1583) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 51
123456789

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.