Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 707
Dátum doručenia: 22. 9. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (11 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (98 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (37 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (19 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (67 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (20 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (30 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ... (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ... (18 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ... - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ... - Obal (9 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a ... (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a ... (12 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a ... - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a ... - Obal (10 KB)
Návrh nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (Návrh vyhlášky) Návrh nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (19 KB)
Návrh nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Obal (9 KB)
Návrh opatrenia MZ SR, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia MZ SR, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (22 KB)
Návrh opatrenia MZ SR, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia MZ SR, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov - Obal (9 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (33 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie - Obal (10 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (25 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov - Obal (10 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (11 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení - Obal (9 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam chorôb, ktoré zapisuje lekár so špecializáciou v určenom špecializačnom odbore do pacientskeho sumára a určenie príslušnej špecializácie lekára (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam chorôb, ktoré zapisuje lekár so špecializáciou v určenom špecializačnom odbore do pacientskeho sumára a určenie príslušnej špecializácie lekára (13 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam chorôb, ktoré zapisuje lekár so špecializáciou v určenom špecializačnom odbore do pacientskeho sumára a určenie príslušnej špecializácie lekára - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam chorôb, ktoré zapisuje lekár so špecializáciou v určenom špecializačnom odbore do pacientskeho sumára a určenie príslušnej špecializácie lekára - Obal (9 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (68 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 27. 11. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 731 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 731 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 910 zo dňa 19. 10. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 27. 11. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us210910 (Uznesenie (1. čítanie)) Us210910 (21 KB)

Rokovanie výborov

14. 11. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
28. 11. 2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

28. 11. 2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 6. 12. 2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 12. 2017 12:44 Matovič, Igor Detail návrhu 7 0707 Igor Matovič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0707 Igor Matovič II (97 KB)
01. 12. 2017 10:32 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 7 0707 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0707 Miroslav Beblavý II (95 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 953 zo dňa 6. 12. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT