Grafické znázornenie procesu Vytlačiť stránku / Print page

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zakony

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 25. 11. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 11. 2021 19:05 Šudík, Tomáš Detail návrhu 8 0718 Tomáš Šudík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0718 Tomáš Šudík II (79 KB)
24. 11. 2021 19:04 Majorová Garstková, Jana Detail návrhu 8 0718 Jana Majorová Garstková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0718 Jana Majorová Garstková II (57 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.