Grafické znázornenie procesu Vytlačiť stránku / Print page

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR dňa 3. 12. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 11. 2013 Švejna, Ivan Detail návrhu 6 0613 Ivan Švejna II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Ivan Švejna II (66 KB)
28. 11. 2013 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 6 0613 Lucia Nicholsonová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Lucia Nicholsonová II (82 KB)
29. 11. 2013 11:54 Kamenický, Ladislav Detail návrhu 6 0613 Ladislav Kamenický II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Ladislav Kamenický II (98 KB)
28. 11. 2013 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 6 0613 Lucia Nicholsonová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Lucia Nicholsonová2 II (76 KB)
29. 11. 2013 11:54 Kamenický, Ladislav Detail návrhu 6 0613 Ladislav Kamenický2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Ladislav Kamenický2 II (76 KB)
29. 11. 2013 12:16 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0613 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0613 Jana Žitňanská II (98 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.