Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon číslo 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Ústavný zákon, parlamentná tlač 127
Dátum doručenia: 19. 1. 1999
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Fico)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 3. 1999..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 3. 1999.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 154 zo dňa 11. 2. 1999.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 3. 1999.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 3. 1999.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 154 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 154 (13 KB)

Rokovanie výborov

15. 3. 1999, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
9. 3. 1999, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru
15. 3. 1999, Zahraničný výbor NR SR
9. 3. 1999, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
9. 3. 1999, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
10. 3. 1999, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
11. 3. 1999, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
10. 3. 1999, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
15. 3. 1999, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3. 3. 1999, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 3. 1999, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
15. 3. 1999, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
15. 3. 1999, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

17. 3. 1999, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.