Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Ústavný zákon, parlamentná tlač 125
Dátum doručenia: 19. 1. 1999
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Fico)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 3. 1999..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 3. 1999.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 152 zo dňa 11. 2. 1999.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 3. 1999.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 3. 1999.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 152 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 152 (13 KB)

Rokovanie výborov

15. 3. 1999, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
15. 3. 1999, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru
15. 3. 1999, Zahraničný výbor NR SR
9. 3. 1999, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
9. 3. 1999, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
10. 3. 1999, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
11. 3. 1999, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
10. 3. 1999, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
15. 3. 1999, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3. 3. 1999, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 3. 1999, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
15. 3. 1999, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
3. 3. 1999, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

17. 3. 1999, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 7. 4. 1999.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 249 zo dňa 7. 4. 1999

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 249 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 249 (13 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.