Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1429
Dátum doručenia: 15. 3. 2002
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Ambróš, V. Bajan, P. Hajdúk, A. Juriš, P. Ošváth, P. Prokopovič, A. Slafkovský, R. Vavrík, A. Záborská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 6. 2002..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 28. 6. 2002.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2170 zo dňa 22. 5. 2002.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 6. 2002.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 6. 2002.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

10. 6. 2002, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
11. 6. 2002, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
21. 6. 2002, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
21. 6. 2002, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 6. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 6. 2002, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR dňa 10. 7. 2002.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2385 zo dňa 10. 7. 2002

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30. 7. 2002 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 8. 2002), čiastka 176/2002, číslo 463/2002.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.