Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku politickým väzňom a pozostalým manželkám

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1425
Dátum doručenia: 12. 3. 2002
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Brňák, M. Hort, J. Langoš, F. Mikloško, L. Pittner)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 6. 2002..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 6. 2002.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2166 zo dňa 21. 5. 2002.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 20. 6. 2002.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 6. 2002.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

20. 6. 2002, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 6. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 6. 2002, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
11. 6. 2002, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

2. 7. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR dňa 9. 7. 2002.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2363 zo dňa 9. 7. 2002

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30. 7. 2002 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 8. 2002), čiastka 176/2002, číslo 462/2002.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.