Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. a zákon č. 91/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 292
Dátum doručenia: 2.7.1999
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Angelovičová, J. Halušková, V. Maňka, L. Orosz, V. Rusková, E. Rusnáková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 13.10.1999..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15.10.1999.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie Predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 440 zo dňa 14.9.1999.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14.10.1999.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15.10.1999.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 440 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 440 (14 KB)

Rokovanie výborov

19.10.1999, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
21.9.1999, Ústavnoprávny výbor NR SR
11.10.1999, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
19.10.1999, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

26. 10. 1999, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.